Members

教員・スタッフ

教授 橋本 直幸 (北海道大学研究者総覧)
橋本直幸講義: 材料物理学,金属材料学,一般教育演習,材料デザイン工学,機能材料学特論など
部屋: MC633
電話番号:011-706-6770
E-mail: hasimoto ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

准教授 礒部 繁人 (北海道大学研究者総覧)

isobe講義: 材料物性学,材料科学基礎英語など
部屋: MC630
電話番号: 011-706-6771
E-mail: isobe ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

助教 岡 弘 (北海道大学研究者総覧)

講義: 材料工学実験など
部屋: MC619
電話番号: 011-706-6769
E-mail: hiroshi_oka ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

秘書 小林 かおり

部屋: MC619
電話番号: 011-706-6769
E-mail: k-kaori ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

 

博士後期課程 

許 禎祐 (1)D3 :許 禎佑

E-mail:heo ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

D2 :毕 鹏

E-mail:bipeng ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

D2: 宗 昀

E-mail:y-zong ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

ClerkD1: 汪 洋

E-mail:yang.wang.q7 ♥ elms.hokudai.ac.jp

 

Clerk社D: 鈴木 恵理子

E-mail:

 

Clerk社D: 荒島 裕信

E-mail:

 

Clerk社D: 木村 友則

E-mail:

 
 

修士課程

M2: 新城 イタロ

E-mail : arashiro.italo ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M2: 井窪 亮太

E-mail : r.ikubo ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M2: 長友 真裕子

E-mail : nagatomo ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M2: 和田 慧良

E-mail : e-wada ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M2:  中村 心理

E-mail : s.nakamura ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M1: 吕 德桐

E-mail : lyudetong ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M1 : 須藤 漱太朗

E-mail : sudo.sotaro.h7 ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M1 : 橋本 明賢

E-mail : h-hashimoto  ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M1 : 藤井 謙成

E-mail : kenfujii2430  ♥ eng.hokudai.ac.jp

 

M1: 齋藤 玲

E-mail:r.saitou ♥ eng.hokudai.ac.jp

 
 

 

学部生

B4:佐藤 幹

E-mail : moto_k_edmn ♥ eis.hokudai.ac.jp

 

B4:新野 拓夢

E-mail : takumari49540  ♥ eis.hokudai.ac.jp

 

B4:福本 圭祐

E-mail : k_fukumoto  ♥ eis.hokudai.ac.jp

 

B4:南 達哉

E-mail : heihei-4rou  ♥ eis.hokudai.ac.jp

 

B4:渡邊 宥太

E-mail : monsutogachishi  ♥ eis.hokudai.ac.jp